Attorneys

Attorneys

Mechanical Engineering/Architecture/Electrical Engineering/Electronics/Software


Daisuke Ando

 

Kazutaka Eguchi

Senior Partner
 

Takeshi Fujita

General Manager, 2nd Patent Department
 

Koji Fukuda

Senior Partner (Fellow)
 

Norimasa Fukuo

 

Kazunari Harima

 

Yo Hasegawa

 

Akihiro Hatakeyama

 

Shinichi Hatta

 

Takaharu Hongo

 

Chizu Horie

 

Yuki Iijima

 

Osamu Ishida

Assistant Manager, 2nd Patent Department
 

Takashi Ishikawa

 

Shoichi Iwao

Assistant Manager, 3rd Patent Department
 

Toshiyuki Kanai

 

Masahiro Katakura

 

Kazuyoshi Kato

Senior Partner (Fellow)
 

Masatsugu Kato

 

Motohiro Kawano

 

Naoki Kimura

 

Tomohide Kitaguchi

 

Shiro Kiyotake

Assistant Manager, 3rd Patent Department
 

Kazuyuki Kobayashi

 

Ichiro Kondo

 

Naoto Konishi

 

Hiromichi Kuroda

 

Masaki Maihara

General Manager, 5th Patent Department
 

Yujiro Mashiko

 

Yuko Mihashi

 

Konomi Mino

 

Hiroki Mishima

 

Teiji Miyagawa

Of Counsel
 

Naoyuki Momose

 

Naoto Murano

 

Junichi Nagata

 

Yasuyuki Nakagawa

 

Jun Nakajima, Ph.D.

Senior Partner
Executive Director
 

Takaharu Nakajima

Senior Partner
 

Akira Nakamura

 

Tatsuya Narahara

 

Yoshiyuki Obata

 

Nana Oko

 

Akiko Omatsuzaki

 

Hidehiro Sakate

Senior Partner
 

Kenji Sakuma

 

Miyako Sanada

 

Natsushige Sano

 

Ai Suzuki

 

Hisako Takahashi

 

Hiroaki Tanaka

 

Hideo Uchida

 

Toshinori Ueno

 

Maki Yamaguchi

 

Kentaro Yamanaka

 

Tatsuya Yokoyama

 

Chemistry/Materials/Biotechnology/Pharmaceutics


Akihiro Arimura

Assistant Manager, 1st Patent Department
 

Tetsuya Doi

 

Yoshifumi Hanai

 

Takasuke Hayase

 

Miyoko Kaneko

 

Masaru Kiriuchi

Assistant Manager, 1st Patent Department
 

Miki Kobayashi

 

Ai Kokura

 

Tsuneo Maejima

 

Satoshi Miyazaki

 

Yuko Miyazawa

 

Chiai Mori

 

Shoko Murao

 

Mika Nagano

 

Sanae Nagasaki

 

Akiko Nakagawa

 

Takashi Nishiyama

General Manager, 1st Patent Department
 

Masahiro Sasaki

 

Setsuko Shimoda

 

Shuichi Shitara

Senior Partner
 

Kimie Tachibana

 

Kazuki Uehara

 

Yuko Watanabe

 

Miho Yamagiwa

 

Design/Trademark


Michiko Higuma

 

Keiko Hori

 

Hayato Ishizuka

 

Ayako Nozaki

 

Masako Sekishima

 

Litigation/Legal Services


Hirokazu Nakano

Manager, Legal Services & Licensing Section
 

U.S. Patent Attorneys


Chad Herring

 

Sheldon J. Moss

 

Chinese Patent Attorney


Zhao Dong

 

Yachien Lin

 

Korean Patent Attorney


Junha Kim